Boardle

316
8/2k4p/2n1p1p1/1pQpP3/2p5/2B5/2q3PP/6K1 w - - 2 28
['Ba5+', 'Kd7', 'Qd6+', 'Ke8', 'Qxc6+']
1784
https://lichess.org/9hKhGMPD/black#54